ֆիզիկա 12-2 կիսամյակ

3.Լույսի անդրադարձումը Լույսի ճառագայթն ուղղագիծ է տարածվում միայն համասեռ միջավայրում :Լույսը հասնելով երկու տարբեր միջավայրերի բաժանման սահմանին , փոխում է իր տարածման ուղղությունը ամբողջությամբ կամ մասամբ մնալով նույն միջավայրում : […]

Read Article →

Դարձվածքները շտեմարանում

Դարձվածքները երկու կամ ավելի լիարժեք իմաստ արտահայտող բառերից կազմված արտահայտություններ են, որոնք միասին արտահայտում են լրիվ այլ իմաստ: Օրինակ՝ աշխարհով մեկ լինել, նշանակում է չափից շատ ուրախանալ: Դարձվածքը ավելին է, […]

Read Article →

2014-2015ուս.տարի, 2-րդ կիսամյակ,ընթացիկ ինքնաստուգումներ /ստուգում 4/

Ստուգում-4 Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվումօ: 1) թիկն-թոց, ան-րեն, վառ-դ, գիշեր-թիկ 2) աման-րյա, դեզնազ-ծ, երկար-րյա, մեղմ-րեն 3 վազ-րոք, տն-րեն, օր-րոց, մեղմ-րոր Ճիշտ  պատասխանը    բացակայում  է: Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում […]

Read Article →